Fontos fázisához érkezik a nyár kezdetén a Nemzeti bormarketing stratégia. Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos az Eger Wine Meetup közönségének immár a kialakult stratégiáról és az operatív munka indulásáról számol be.

 

Hogyan kell nekivágni egy országos borstratégia építésének?

Több mint 20 éve dolgozom az ágazatban, mind borszakmai események szervezőjeként, mind pedig termelőként számos pozitív és negatív dolgot tapasztaltam, a saját bőrömön éreztem a borászélet örömeit és gondjait is, így természetesen volt előzetes prekoncepcióm arra vonatkozóan, hogy mi az aktuális helyzet és milyen lehetőségek mutatkoznak.

Pusztán ezekre azonban nem szabad építeni, ezért azzal kezdtük, hogy sokrétű kutatásokra, mérésekre alapozva felmértük a jelen állás szerinti helyzetet, megalkottuk a hazai és a nemzetközi status quót, elemezve a termelői és az értékesítési adatokat, a terméktrendeket, a konkurens alkoholok piacát, a jogszabályozási környezetet stb., hogy tiszta és pontos képet kapjunk. Az erre építő stratégiában a különböző területeken feltárt problémákra igyekszünk reflektálni és megoldási irányokat mutatni.

Sok szakértővel, borpiaci szereplővel konzultáltatok. Mi volt az a megállapítás, ami a leginkább meglepett?

Talán az, hogy a prekoncepcióink jórészt helyesnek, sőt meglepően pontosnak bizonyultak. A legnagyobb kihívás az lesz, hogy saját magunkkal határozottan szembe kell néznünk, mert bár való igaz, hogy Magyarországon találunk világszínvonalú bort, de azt sajnos egyelőre csak mi hisszük, hogy a borunk világhírű. Nem könnyű beismerni magunknak, hogy nálunk kedvezőtlenebb adottsággal bíró országok is előznek bennünket vagy már bizonyos szinteken előttünk is járnak, de ezt meg kell tennünk, okulnunk kell a tapasztalatokból, figyelni a trendeket, és nem csak követni, de lehetőség szerint alakítani azokat, tudatosan építkezve előre kell lépni.

Melyik az új stratégia számodra személyesen legfontosabb eleme?

A stratégia nagyon fontos elemeket vizsgál; olyanokat, mint a tradíció és az innováció, a fenntarthatóság és a gazdaságosság, a kulturális hagyomány és a generációváltás, a digitalizáció, az edukáció és a termékfejlesztés stb., de ezek közül semmit nem szeretnék kiemelni, mert ezeknek összehangolva kell működniük, ezért inkább az összefogás erejét emelném ki. Abban bízom, azért dolgozom, hogy olyan célokat legyünk képesek megfogalmazni, amelyek mögé fel tud sorakozni az ágazat, hogy tervezett koncepcióval és szervezett munkával méltó helyre kerüljön a magyar bor.

Hol tart most a stratégiaépítés folyamata, és mi lesz a következő lépés?

A stratégia elkészült, most kezdődhet az országos szakmai egyeztetés a borászokkal, aztán a második félévtől indul az operatív munka a kampányokkal, programokkal, azaz a stratégia megvalósítása, a magyar bor bel- és külpiaci sikerének erősítése eszmei és anyagi értelemben egyaránt.

Főkép: Németh András Péter